⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 16.10.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 16/10/2020, phiên thị trường mua vào rồi bán nhẹ cuối phiên.
- Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích.
- Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, do mật độ phân phối khá dày, rủi ro T3.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH: VCI, SAV, VND, CTG, MSR, GVR, SHS, HPG, ACB, GAB, VCG, NTC, CTR, FPT, MSN, VRG, DIG, VIB, NBB, CRE, KOS, HT1, SSI, TPB, INN, TCM, IDV, IDC, PC1, TCW, VSC, DVP, SMB, TIP, HTN, CVT, VIX
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT):
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-16-10-2020/