Các cao nhân cho mình hỏi, khi quyết định chọn mua một cổ phiếu tất nhiên phải tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Nguồn thông tin này mình sẽ thu thập từ đâu? Liệu các báo cáo của công ty đưa ra có mức độ tin cậy bao nhiêu phần trăm? Xin cảm ơn