⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 2, 12.10.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 12/10/2020, phiên thị trường bán ra cuối phiên, phiên phân phối.
- Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích.
- Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, do mật độ phân phối khá dày.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): SAV, HDC, DTD, VCI, CVT, HPX, NBB, BMI, SHS, GIL, CTG, VCG, GAB, SJD, DIG, VND, PC1, GVR, HPG, REE, CTR, VIX, HT1, TPB, HSG, NDN, SGR, VRG, SSI, SLS, HDB, IDV, TCW, VIB, HTN, PGC, TIP
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-12-10-2020/