VNIndex tiếp tục có phiên đóng cửa tuần giữ được mốc hỗ trợ ngắn hạn quan trọng là 1120 và nhiều cổ phiếu cũng đang giữ được hỗ trợ. Với việc tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, với triển vọng “Ổn định”, thì việc thị trường tiếp tục tăng để chính thức xác nhận mẫu hình "vai đầu vai ngược" hoàn toàn có thể xảy ra trong phiên đầu tuần...
https://youtu.be/vEDq6es3Mu8