Sau khi vượt đỉnh thì thị trường phiên nay đã test ngắn hạn và củng cố việc vượt mốc 1300. Hỗ trợ chính cho chỉ số VNindex chính là nhóm ngân hàng. Vậy VNindex còn nguy cơ điều chỉnh nữa không?
https://youtu.be/q-KqK6Kng6g