Thị trường phiên giao dịch hôm nay rút chân đang tạm thời tạo ra một sự yên tâm hơn cho nhà đầu tư trong việc tạo đáy và phục hồi. Vậy phiên giao dịch cuối tuần, Vnindex sẽ chọn cách lấy lại mốc hỗ trợ 1236 để tiếp tục hồi phục trở lại vùng 1260, hay sẽ tiếp tục bế tắc?
https://youtu.be/ANvnJ7PiIio