Thị trường chứng khoán bước đến quý cuối cùng năm 2023, và tháng 10 là tháng quan trọng cho giai đoạn thị trường và nhà đầu tư thời điểm cuối năm. Thị trường chứng khoán sẽ còn biến động xấu đến đâu? Thị trường còn giảm nữa không? Vnindex có cơ hội tăng không? Tài khoản đang thua lỗ lên làm gì?
https://youtube.com/live/1c5j32H3bSM?feature=share