Update CEO renko: CEO chuyển xanh với thân nến renko lớn hơn và chuẩn bị vượt MA (5) cho thấy sự tích lũy đã gần đủ, và nếu phiên hôm nay close từ 7.4 trở lên thì sẽ mở mua thêm 1/2 nữa.

upsieutoc.com/images/2020/09/17/CEO-17.9.png