⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 3, 01.09.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:

- Phiên ngày 01/09/2020, thị trường hai sàn mua vào mạnh.
- Thị trường kênh lên.
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.

II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH: NHA, DPM, PGC, HLD, LHG, DGW, PLC, TPB, AGG, GEX, GDT, VSC, FMC, TLD, HII, BFC, PDR, HT1, DGC, KDC, GTN, CSV, HTN, ICT, ACB, PHR, FPT, VIB, VCG, ABI, TAC, SRA, QNS, KDH, C32
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT):
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-01-09-2020/