⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 28.08.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 28/08/2020, thị trường mua vào rồi bán ra nhẹ.
- Thị trường kênh lên nhịp mới.
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.

II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH: TAC, SCI, KDF, DGC, S99, HII, VCG, QNS, PGC, VOC, KDC, LHG, GTN, ICT, ACB, AGG, VIB, NT2, NDN, SRA, VRG, PDR, CSV, VSC, BMP, NLG, GDT, VTP, HLD, DPM, PLC, HT1, PHR, FPT, TPB, SNZ, REE, MLS, DGW, BFC, C32
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT):
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-28-08-2020/