Nếu các nhà đầu tư thất bại trong việc nâng giá Ethereum, thì rõ ràng là một sự thoái lui sẽ xảy ra sau đó. Trong trường hợp như vậy, có thể xảy ra bán tháo 11% xuống còn 2.177 đô la, trùng với đường đột phá của MRI.