AUDUSD- 08/04/2021 Mô hình Vai đầu vai giảm giá

Tổng quan xu hướng:

Xu hướng ngày: Hình thành mô hình Vai đầu vai đã phá viền cổ hỗ trợ cho phe SELL
Xu hướng tuần: Xu hướng tuần trung hạn vẫn sóng tăng( đang sóng 4), ngắn hạn thì cho thấy sự yếu thế của phe bán, tín hiệu lưu ý cây Pinbar=> Không hỗ trợ cho Bán. Vùng giá cần chú ý và dễ đảo chiều: Vùng hỗ trợ 0.73971( tôi sẽ bỏ qua vùng hỗ trợ-kháng cự 0.75022 vì vùng giá này tại thời điểm hiện tại không mang ý nghĩa cản giá, cụ thể tuần 7/12 giá trực tiếp xuyên thủng qua và không có phản ứng giằng co tại đây).
Xu hướng tháng: Pinbar giảm giá tại Supply quan trọng kết hợp Sóng giảm lớn của tháng==> Hỗ trợ cho SELL.
Giá AUDUSD chưa vượt 0.8154 : Kịch bản SELL là chủ đạo

Lưu ý: Bài đăng của HoaiBacFx chỉ mang tính chất thông báo và cung cấp thêm thông tin tham khảo đến các bạn, không phải lời khuyên đầu tư.

AUDUSD- 08/04/2021 Mô Hình Vai đầu Vai Giảm Giá -
Giá AUDUSD chưa vượt 0.8154 : Kịch bản SELL là chủ đạo