Mifng làm văn phòng, lương ổn định, cũng có dư nhưng không nhiều. Mình đang tìm hiểu về chứng khoán để đầu tư ít nhiều. Nhưng không biết mã nào tiềm năng để đầu tư. Vốn không nhiều nên mong bác nào phím giúp mình vài con rẻ rẻ để tập tành chơi thử nhé! cảm ơn các bác