các bạn có thể tham khảo 1 vài mã cổ phiếu mỹ nhé, ví dụ Amazon