bác chỉ em với, em cũng mới mở tài khoản, em là dân văn phòng thui ạ, vốn không nhiều đang kiếm mã cp tiềm năng để đầu tư ổn định ạ