XE TẢI HINO THÙNG KÍN

⭐️ Theo thông tư số 42 của Bộ GTVT thì #thùng_kín là thùng xe được thiết kế dạng hộp kín; có thể bố trí cửa ở thành phía sau, thành bên của thùng xe để xếp, dỡ hàng.