Góc nhận định vàng ngày 31.7.2020 từ hoài bắc forex
Hiện tại Vàng đang siteway trong vùng giá của mô hình tam giác H4, nhà đầu tư có thể canh buy tại vùng 1955 SL 1938, canh mua thêm khi giá đóng nến H4 trên 1983. Giữ về TP kì vọng 2020.

Cảnh báo: Đầu tư forex và các sản phẩm CFD khác có nhiều rủi ro có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn bạn đang có. Lưu ý đây chỉ là nhận định cá nhân không mang tính chất tư vấn đầu tư, tôi không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của các bạn