❌VÀNG hay BẠC?

Trong thời điểm 2 tuần gần đây nhất: