Liệu đà tăng giá vàng có cá mập nào gom?

https://enternews.vn/dien-dan-tai-ch...ng-177871.html