⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 5, 09.07.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 09/07/2020, hai sàn mua vào mạnh. Nhiều mã cổ phiểu cho điểm mua.
- Ngày 06/07/2020, thị trường xác nhận kênh lên.
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiểu.

II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): VGC, DGW, SRA, VIB, QNS, TYA, DHC, HTN, PLC, LIX, VOC, SHS, VSC, TPB, VRG, FMC, NDN, HDB, KDC, ACB, GTN, DIG, CTR, KSB, CTG
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-09-07-2020/