Ống thép hàn dn300 x 8.4ly, phi 325 x 9.5ly,od325 x 10.3ly,325mm x 17.5ly.
Ống thép hàn phi 325 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép hàn phi 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép Ống Đúc Phi 273 , Thép Ống Đúc Phi 325 , Thép Ống Đúc Phi 355
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai./

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
Mr Phúc Hậu:0942.043.179 hoặc 0987.043.179
hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239
Mail: phuchaungason@gmail.com