Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
qua tuần em mà thắng độ lão Pảy
ace vào ăn c.ứt chia vui nhá

Pbì thì đé.o có cầm về
nhưng có chia sẻ view khủng hoảng 2022
Tuần sau coi nhỉ
Giờ trà cháo đi đã