Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
Tiền đè sập cả hệ thống, sọc mạnh lên

Cuối tuần vui vẻ nhé các lão
Ngồi rỗi thì hô Sờ Ti với Pít đi sọc chơi, nhể.
Chứ mỗi việc đếm lãi hàng ngày buồn bỏ mi.a. Há há há
Cuối tuần nghỉ ngơi nhá, các lão.