Trích dẫn Gửi bởi toc0bay Xem bài viết
đầu năm có kìn mốt thôi - đâm ra năm nay thành tích tốt quá
Lý trưởng đang lo vẽ sao cho sang năm sao vượt năm nay
KH là chỉ có dc tiến, ko đc lùi (?)

Khỏa lấp vụ trát k.ứt vào mặt vì thắt ống là đc rồi
Động viên mạnh cụ Lý chớ
Điều ngay con Màu tối ra đấm bóp
------------------------------------
Thôi, cuối tuần lại ngồi ngáp vui vẻ nhá các lão