Trích dẫn Gửi bởi Sperandeo Xem bài viết
Sợ vãi nhồn chưa, các lão
Mất Zin ới, đã bán anh V chưa đấy?
Nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ nhá, cả làng.
Mất-Zin thấy lặn sâu phết nhở

Nay anh nào chả lòi dom hết