Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
Nghe nhạc hiệu đoán chương trình nhá .
Im im mấy hôm, nay trưởng làng Pít dơ mông lên oánh phát dắm là hiểu .
Thổi kèn ngược làng là ăn k,.ứt đó .