Tin đồn vớ vẩn thôi
Rồi cũng ổn dần dần lại thôi, còn Tết nhất biếu xén cụng ly chứ lỵ