Diễn biến các hợp đồng tương lai

Thị trường phái sinh giằng co trong phiên cuối tuần. Ngoại trừ VN30F2109 tăng nhẹ thì 3 HĐTL còn lại gồm VN30F2103, VN30F2104, VN30F2106 đóng cửa giảm điểm. Basis spread co giật mạnh trong phiên với VN30F2103 chiết khấu -2.6 điểm trong khi 3 HĐTL còn lại giữ mức dương 2.2-5 điểm so với chỉ số VN30-Index.

Khối lượng giao dịch trên VN30F2103 tăng 40% trong phiên hôm nay trong khi VN30F2104 giảm 99%, VN30F2106 giảm 7%, VN30F2109 giảm 35%.Nhận định hợp đồng tương lai VN30F2M

VN30F2103 điều chỉnh nhẹ từ vùng 1193-1195 điểm đây cũng là vùng kháng cự hình thành trong phiên. Chỉ báo MACD duy trì tín hiệu bán ngắn hạn nhưng chưa cắt xuống dưới ngưỡng 0 trong khi RSI cũng đang trở lại trạng thái trung tính. Theo đó kỳ vọng giá sẽ cân bằng tại vùng 1166-1168 điểm cũng là hỗ trợ gần nhất và quan trọng của nhịp điều chỉnh hiện tại trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Ở khung Daily, VN30F2102 đang trong xu hướng TĂNG với kháng cự là khu vực 1200-1230 điểm.Chiến lược đầu tư

Chiến lược trong phiên: Chiến lược Long VN30F2103 được tiến hành khi khu vực 1164-1168 điểm đóng vai trò hỗ trợ, dừng lỗ 1161 điểm và mục tiêu 1188-1200 điểm. Ngược lại, vị thế Short được kích hoạt khi giá thủng 1161 điểm.

Chiến lược theo xu hướng ngắn hạn (Daily): Nắm giữ vị thế Long VN30F2103 khi xu hướng tăng chưa bị vi pham với dừng lỗ khi giá đóng cửa dưới 1170 điểm trong phiên đầu tuần và có thể chốt lời từng phần khi giá tiến lên khu vực 1200-1230 điểm.