tàu đang chở các vị khách đặc biệt nhắm tới 100% LN trong tháng 7