⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 3, 23.06.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 23/06/2020, thị trường hai sàn bán ra.
- Phiên ngày 22/06/2020, thị trường HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra, thị trường dấu hiệu tạo lại kênh lên.
- Phiên ngày 15/06/2020 xác định đáy gần nhất
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua tỷ trọng cổ phiếu nhỏ.

II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): ICT, PLP, VCG, LIX, SHS, HND, FTS, QNS, IMP, DPM, NTP, TYA, FMC, BMP, DGW, FOX, KOS, SRA, TCL, HTN, VOC, MSR, HPG, VLC, DNM, DHA, NCT
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-23-06-2020/