⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 19.06.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 19/06/2020, phiên thị trường 2 sàn mua vào khá.
- Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra.
- Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu về đích đang tăng giá.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): DGW, DNM, FMC, FOX, VGC, NTP, DBC, VLC, BMP, HII, TCL, VCG, SRA, ABI, TV2, KOS, TYA, HND, HPG, NVL, MSR, NCT, ACB, HTN, DHA, DPM, SJS, VRG, VSC, KDH
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-19-06-2020/