Cần mua nghiêm túc , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0867 053 993