Song song với việc khởi động Chương trình thường niên Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 (IR Awards 2020), Ban Tổ chức kính mời các Định chế tài chính cùng tham gia Hội đồng Bình chọn.
* IR Awards 2020: Mời doanh nghiệp niêm yết hiệu chỉnh kết quả Khảo sát Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Đến hẹn lại lên, Chương trình IR Awards 2020 nhằm Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2020 chính thức được khởi động vào ngày 08/06/2020.
Ban Tổ chức kính mời các Định chế tài chính trong nước và quốc tế đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng hành cùng Chương trình IR Awards 2020 với vai trò là thành viên của Hội đồng Bình chọn.
Là thành viên Hội đồng Bình chọn, Định chế tài chính sẽ phối hợp về mặt chuyên môn cùng Ban Tổ chức trong việc hoàn thiện Bộ tiêu chí chấm điểm IR đối với hạng mục Định chế tài chính đánh giá và thực hiện chấm điểm Top 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Chương trình.
Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia: Trước ngày 16/06/2020
Thông tin liên hệ:
  • Ban Tổ chức Chương trình IR Awards 2020
  • Email: ir@vietstock.vn
  • Số điện thoại: 028 3848 7238 / 0982 426 291
VỀ CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS
IR Awards 2020 là chương trình thường niên do VIETSTOCK và BÁO TÀI CHÍNH VÀ CUỘC SỐNG đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình được thực hiện.
Website chương trình: www.ir.vietstock.vn
Vòng 1 (Khảo sát Công bố thông tin): Công bố đại chúng ngày 16/06/2020
Chương trình IR Awards ghi nhận sự những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020.
Vòng 2 (Bình chọn IR): Dự kiến mở hệ thống bình chọn từ 25/06/2020
Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn đại chúng cho nhà đầu tư, đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính.
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.
Ban tổ chức Chương trình IR Awards