ngày thứ năm lúc trưa thị trường rớt mạnh, gia 1009, vào 13 giờ huy lệnh nhưng mấy phút sau nhìn lại thấy đã khớp lệnh 1006.5 lúc 12:59:59???? Không biết thị trường mở cửa sớm hay công ty chứng khoán mình có vấn đề? Nếu công ty có vấn ddefef thì kiện ở đâu để đòi quyền lợi??. Theo chart của công ty thì giá chạm đáy 1006.5 lúc 13:00:04