⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 22.05.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 22/05/2020, phiên thị trường bán ra.
- Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên.
- Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): KDC, DBC, VOC, HPG, TCL, TVC, DGC, NTC, HII, DDG, NHH, KSB, VCB, VNM, KDF, TCB, VPB, CTR, TPB, CTG, PC1, VGI, VHM, GEX, PLX, HCM, MPC, VHC, TNA, GAS, ACL, VCI, CMX, FRT
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-22-05-2020/