⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 4, 20.05.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 20/05/2020, HSX mua vào, HNX bán ra.
- Ngày 06/05 thị trường mua vào mạnh, dấu hiệu xác nhận kênh lên.
- Kênh lên, nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua vào cổ phiếu.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): KDC, TCL, HPG, NTC, DGC, DDG, DBC, NHH, FMC, FPT, TPB, VPB, VNM, TCB, VCB, CTR, KSB, VGI, PC1, VHM, GTN, PLX, HCM, VHC, PNJ, MPC, GAS, VCI, YEG, CTD, CMX, ACL, FRT
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-20-05-2020/