Các công ty xi măng ở miền Bắc và miền Trung hưởng lợi từ xuất khẩu