Cần mua nghiêm túc VABANK , giá mua theo thị truờng , vui lòng liên hệ 0867 053 993