Em xin làm phiền mọi người chút ạ, em thấy trên web vietstock chỉ có dữ liệu của tốc độ tăng cung tiền theo tháng nhưng không có theo quý. Vậy tính tốc độ tăng theo quý như thế nào ạ? Em cảm ơn