Có bạn nào có kinh nghiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài không, mình có người bạn Singapore, mở tài khoản và trading code thành công, mở tk góp vốn tại BIDV luôn; xong chuyển tiền ebank từ Sing nhưng không chuyển được. Bạn nào có kinh nghiệm trường hợp này chưa ? Cảm ơn