Theo nghiên cứu thì sàn này quá nhiều mã cổ phiếu lớn có, nhỏ có nhưng chắc ăn như sàn HOSE, HNX thì không có, vì vậy theo tui nghĩ nên lọc ra các công ty là công ty con của các tập đoàn lớn như VEA, TTG...để mua, theo các bạn thì sao?chọn cổ phiếu này vào thời điểm lúc này?