⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 03.04.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 03/04/2020, thị trường mua lại mạnh.
- Vnindex ngày 24/03/2020 xác định đáy gần nhất, VN30 ngày 31/03/2020 xác định đáy gần nhất.
- Phiên mua lại, thị trường xác nhận dấu hiệu hồi phục tốt.
- Có thể xem xét quay lại thị trường, xem xét giải ngân mua lại cổ phiếu tỷ trọng vừa.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): VIC, BVH, VCB, PLX, VNM, VRE, BID, SAB, MSN (nhóm thuộc VN30)
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-03-04-2020/