Comment "định giá thấp" trên của mình là theo FCFE chứ ko phải EV/EBITDA nhé! Cả EBITDA, FCFE / FCFF đều liên quan đến dòng tiền, nhưng cách tính cũng mang tính chất nghệ thuật. Đối với EBITDA mình thấy, cả 2 thầy ở Vietstock đều cho cách tính khác nhau: 1 thầy chỉ dùng lợi nhuận cốt lõi thôi, thầy khác thì cộng tất cả lợi nhuận vào. Thầy nào cũng có cái lý của mình tại sao dùng như vậy cả, ko ai sai. Thầy thứ 1 dùng LN cốt lõi - conservative. Nhưng thầy thứ 2 cộng hết cũng đúng do 1 số doanh nghiệp ngoài LN cốt lõi, có khoản tiền lãi tiền gửi trong hoạt động tài chính 1 cách đều đặn. Khi xem chi tiết, thì đánh giá lại rất nghệ thuật, phải đi vào ngành nghề, chi tiết hơn là doanh nghiệp cụ thể.