Cho e xin tăng trưởng từng ngày năm 2020 với ạ? Rồi ngành nào sẽ được dòng tiền chú ý năm 2021 này ạ?