Báo cáo phân tích cho mã DPM ngày 11-8-20 có gì đó sai sai đúng không vậy? Giá mục tiêu là vùng 12,000-12,5000 trong khi gia cp thời điểm phân tích là 13,650.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Mẫu hình Inverted Hammer xuất hiện liên tiếp trong ngắn hạn. Việc giá liên tục dao động xoay quanh đường SMA 100 ngày cho thấy xu hướng dài hạn chưa rõ ràng.

Ngày 27/07/2020, DPM phá vỡ trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 04/2020). Mục tiêu giá (target price) mới của DPM là vùng 12,000-12,500.