Các bác ơi! Có ai biết cách định giá cổ phiếu đang giá bao nhiêu sẽ áp dụng thế nào. Hỗ trợ giúp em với ạ.