Hóa đơn tiền nước nhà em tháng vừa rồi tăng khủng khiếp quá. Bọn công ty cấp nước tha hồ giàu dịp này