Siêu phẩm IDJ sẽ lên 2x 3x... bất chấp dịch bệnh.

Dự án khủng sẽ mang lãi to cho IDJ

Lần này IDJ còn làm nhiệm vụ hải đăng dẫn dắt VNindex khỏi đợt suy giảm