Trong dự thảo Nghị định trình Chính phủ hôm nay, Bộ Tài chính đề xuất nâng gói hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp từ 30 lên hơn 80 nghìn tỷ đồng.

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Trong dự thảo Nghị định này, các nhóm đối tượng đã được cụ thể hơn. Cụ thể có ba nhóm là:

Nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất