⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 4, 25.03.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
I. THỊ TRƯỜNG CHUNG:
- Phiên ngày 25/03/2020, phiên hai sàn mua vào mạnh.
- Thị trường kênh xuống mạnh, ảnh hưởng nặng từ dịch virus corona, phiên ngày 24/03/2020 xác định đáy ngắn hạn gần nhất.
- Chưa mua vào cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu.
II. DANH SÁCH CỔ PHIẾU MẠNH:
- Danh sách CP mạnh theo thứ tự (PTKT): Không xem xét.
III. CHI TIẾT: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-25-03-2020/